Zápis do Mateřské školy


Zápis do naší mateřské školy probíhá vždy v prvním květnovém týdnu. Přesné datum a čas je včas zveřejněno v kalendáři akcí našich webových stránek, na úřední desce Obecního úřadu a na nástěnce školy.


Jak to probíhá?


Rodiče si vyplní žádost o přijetí svého dítěte, kterou si může stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout osobně ve školce. V den zápisu se rodič dostaví i s malým uchazečem, vyplněnou žádostí, rodným listem dítěte, občanským průkazem a potvrzením o trvalém pobytu dítěte, pokud není shodné s trvalým pobytem rodičů. Dále následuje předání žádosti o přijetí paní ředitelce a následně dostanete k vyplnění přihlášku a evidenční list. Tyto dva dokumenty vyplníte a necháte potvrdit u svého dětského lékaře a vrátíte v určeném termínu zpět do školky k posouzení podle vydaných kritérií o příjmu dětí do Mateřské školy Pátek. Rozhodnutí o přijetí, bude vyvěšeno v určený den, datum se dozvíte již u zápisu, na webových stránkách školy, na vývěsce Obecního úřadu, na nástěnce školy. Během toho aktu dojde i ke krátkému rozhovoru o vašem dítěti nebo i se samotným malým uchazečem. Dozvíte se, co vyžadujeme, aby dítě před nástupem do školky mělo zvládat.


Adaptaci přijatých dětí řešíme individuálně. Lze se s třídní učitelkou domluvit na čase, který dítě v prvních dnech ve školce zvládne. Nepodporujeme dlouhý pobyt rodičů ve třídách s ohledem na ostatní děti. Nedoporučujeme dlouhá loučení, to dětem ani vám rodičům neprospívá. Radíme, domluvte si s dítětem krátký loučící rituál, v případě na začátek mu dejte do školky oblíbenou hračku, plyšáka. Vybírejte je společně s dětmi. Vyvarujte se dávat dětem do školky mazlíky na spaní, které má ve své postýlce doma. Po uzavření školky se pro něj nedostanete.


Plakát

Přijetí dítěte do MŠ Pátek