O nás

Budova Mateřské školy Pátek byla postavena v roce 1958. Dlouhá léta však sloužila jako ubytovna. Škola pro děti předškolního věku se z ní stala po adaptaci v roce 1972 a zahájení prvního školního roku se uskutečnilo 3. září 1973.

V letech 2010–2011 prošla budova školy kompletní rekonstrukcí z fondů EU. Vznikla úplně nová moderní budova s kapacitou 50 dětí. Následovala proměna přilehlé velké zahrady, která v roce 2014 dostala nádech přírodní učebnice. Celoročně se tu děti starají o živá zvířátka ve voliéře a pozorují je.

Výchovně vzdělávací program v naší školce je skládán podle ročních období. Využíváme plně vše, co nám sama příroda nabízí a co nám přináší jednotlivá roční období v podobě svátků, lidových tradic a proměn přírody. Součástí je i plán environmentálního vzdělávání. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k lásce a ochraně přírody, k vzájemné toleranci. Jsme zaregistrování v projektu „Zelená MŠ“. Maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Pracujeme podle závazného RVP PV a podle nově vyšlých konkretizovaných očekávaných výstupů.


PROVOZNÍ DOBA 6:45 – 16:15 hodin


ZÁJMOVÉ ČINNOSTI:
Výtvarný kroužek s pokusy
Seznamování s AJ
Jóga v pohádce
Tajči a jiná zábavná cvičení


NABÍZÍME:
Výlety, karnevaly, dílničky pro rodiče s dětmi, návštěvy divadla, kina, předplavecký výcvik, výjezdy na školu v přírodě, návštěvy solné jeskyně, oslavy významných dnů, výtvarné soutěže, Sokol – cvičíme se zvířátky, program pro předškolní děti, péči klinického asistenta

PROJEKTY:

Operační program Jan Amos Komenský- Projekt- Pátecká Sluníčka


SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY: projekt České obce sokolské, pod záštitou MŠMT